2016 Նոր Տարուան Յաւելուած

Որքանո՞վ Պատրաստ Ենք Դիմագրաւելու 100ամեակին Յաջորդող Դարաշրջանի Մարտահրաւէրները

Ս. ՄԱՀՍԷՐԷՃԵԱՆ   Ցեղասպանութեան 100ամեակի հանգրուանէն տարիներ առաջ իսկ, հայերուս համար 2015 թուականը կոչուած էր ըլլալու անկիւնադարձային հանգրուան։

Read more

Հայ Իշխանը Դարերու Ընթացքին, Կամ՝ «Մաքիավելեան Պահ»ի Փնտռտուքը Հայոց Պատմութեան Մէջ

ԽԱՉԻԿ ՏԷՐ ՂՈՒԿԱՍԵԱՆ Հայաստանի Հանրապետութեան 25ամեակին առիթով Նշան Տէստէկիւլի «Պատկերազարդ Հայոց Պատմութիւն» Բ. հատորի ԻԳ. գլուխը, որ կը վերաբերի Վարդանանց...

Read more

Հայոց Ցեղասպանութեան Անժխտելի Վաւերագրութիւնները -Չանղըրըի 99 Հատիկով Համրիչը    

 ԲԺԻՇԿ ԿԱՐՊԻՍ ՀԱՐՊՈՅԵԱՆ   1915, Ապրիլ 24ին, Պոլսոյ մէջ կը կատարուի մեծածաւալ ձերբակալումներ թրքական իշխանութեան կողմէ նախապէս պատրաստուած ցուցակով:

Read more
Page 1 of 2 1 2

Recommended